Λογότυπο Interreg
Υδάτινοι δρόμοι και ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου

Icon of crete    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δρόμοι του νερού

Η περιοχή της Μαραθάσας συνιστά περιοχή του ορεινού όγκου του Τροόδους. Ο Μουτουλλάς και η κοιλάδα Μαραθάσας είναι περιοχές της Κύπρου άρρηκτα συνδεδεμένες με το νερό. Το νερό στις περιοχές αυτές συνδέεται με πολλές παραδόσεις, μύθους και ιστορικά γεγονότα τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξη των κοινοτήτων.

Αξιοποιείται στην καθημερινότητα των κατοίκων, και καλύπτει ανάγκες που σχετίζονται με τη γεωργία, την υγεία, την οικονομία και πολλούς άλλους τομείς. Ταυτόχρονα, το νερό, δέχεται αυξημένες πιέσεις λόγω της χρήσης και της κατάχρησης που του γίνεται αλλά και λόγω εξωτερικών ανεξέλεγκτων παραγόντων και αλλαγών όπως η κλιματική αλλαγή, η παρατεταμένη ανομβρία και αυξημένες θερμοκρασίες

Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο εστιάζει σε θέματα που έχουν σχέση με το νερό συγκεκριμένα στην περιοχή Μουτουλλά, στην κοιλάδα Μαραθάσας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή Τροόδους, με σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει κυρίως παιδιά ηλικιών 5 - 12 χρόνων γύρω από τη σημασία του νερού για την περιοχή αυτή και κατ’ επέκταση για την Κύπρο.

Ενότητα Α1

Τα ταξίδια του νερού

(Προδημοτική - Β' Τάξη Δημ. Σχολ., Δραστηριότητα για μέσα στην τάξη)

Σκοπός ενότητας: Μέσα από την ενότητα αυτή, τα παιδιά θα γνωρίσουν το ταξίδι του νερού μέσα από τον φυσικό του κύκλο και τη συνέχεια του ταξιδιού αυτού ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούμε.

Ενότητα Α2

Το νερό - πηγή ανάπτυξης

(Γ' - Δ' Τάξη Δημ. Σχολ., Δραστηριότητα για μέσα στην τάξη)

Σκοπός ενότητας: Μέσα από την ενότητα αυτή, τα παιδιά θα γνωρίσουν έργα στην περιοχή που αφορούν και αξιοποιούν το νερό και θα εξετάσουν κατά πόσο αυτά έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής, ή αν έχουν οδηγήσει κάποιες περιοχές σε περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Ενότητα Α3

Σε ποιόν ανήκει το νερό;

(Ε' - ΣΤ' Τάξη Δημ. Σχολ., Δραστηριότητα για μέσα στην τάξη)

Σκοπός ενότητας: Μέσα από την ενότητα αυτή, τα παιδιά θα αντιληφθούν τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο νερό και τους βιοτικούς παράγοντες ενός οικοσυστήματος, θα συνειδητοποιήσουν την αξία του νερού, όχι μόνο για τον άνθρωπο αλλά και για την βιοποικιλότητα της περιοχής και θα προβληματιστούν μέσα από τα ιστορικά γεγονότα για τις δίκες του νερού στην περιοχή, ως προς το πώς διαχειριζόμαστε κοινούς πόρους και σε ποιον ανήκει τελικά το νερό.

Ενότητα Β1

Το νερό και ο πολιτισμός στη Μαραθάσα

(Προσχολική - Β’ Τάξη Δημοτικού Σχολείου, Δραστηριότητα πεδίου)

Σκοπός ενότητας: Μέσα από την ενότητα αυτή, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη σημασία του νερού στη ζωή του ανθρώπου και στην ανάπτυξη του πολιτισμού.

Ενότητα Β2

Σημασία του νερού για τον άνθρωπο και η ζωή σε παραποτάμιες περιοχές

(Γ' - Δ' Τάξη Δημ. Σχολ., Δραστηριότητα πεδίου)

Σκοπός ενότητας: Μέσα από την ενότητα αυτή, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα παραποτάμιων περιοχών, την ποιότητα και καθαρότητα του νερού, τις χρήσεις και τη σημασία του για τον άνθρωπο και το οικοσύστημα γενικότερα.

Ενότητα Β3

Το νερό και η ενέργεια

(Ε' - ΣΤ' Τάξη Δημ. Σχολ., Δραστηριότητα πεδίου)

Σκοπός ενότητας: Μέσα από την ενότητα αυτή, τα παιδιά θα γνωρίσουν τι είναι η ενέργεια, τις διάφορες μορφές της και πως αυτή μπορεί να μετατραπεί από τη μια μορφή στην άλλη, θα μάθουν πως η ενέργεια του νερού συμβάλει στη λειτουργία μιας τουρμπίνας και τις μορφές που παίρνει, τα μέρη και τη λειτουργία του νερόμυλου, και τη σημασία των φραγμάτων και των γεφυριών.

Ώρα για Παιχνίδι