Λογότυπο Interreg
Υδάτινοι δρόμοι και ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου

Icon of Cyprus    ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Γεωπάρκο Τροόδους, ΚΥΠΡΟΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1
ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ - ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η πρόσβαση στις υψηλές κορυφές του Πεδουλά, συνάδουν με την επίσκεψη στις ψηλότερες κορυφές της περιοχής της Μαραθάσας. Ο βουνίσιος χαρακτήρας του τοπίου είναι έντονος περιμετρικά της κοινότητας, αφού είναι περιτριγυρισμένη από ψηλές βουνοκορφές, απότομες βουνοπλαγιές και κορυφογραμμές.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Η διαδρομή εκτείνεται ως δορυφόρος του Ευρωπαϊκού μονοπατιού μεγάλων αποστάσεων Ε4 προς την κοινότητα Τρεις Ελιές. Η διαδρομή αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη και προβολή στοιχείων του νερού στην περιοχή της Μαραθάσας σε σχέση με το Ε4.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ-ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ-ΚΑΜΠΟΣ

Η διαδρομή αναπτύσσεται εντός περιοχών των κοινοτήτων Μηλικούρι, Τσακίστρα και Κάμπος, αξιοποιώντας υφιστάμενα τμήματα του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 και διαδρομές του Γεωπάρκου Τροόδους με συγκεκριμένους γεώτοπους.