Λογότυπο Interreg
Υδάτινοι δρόμοι και ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου

Icon of crete    ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Το παιχνίδι ετοιμάστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου» (Ακρωνύμιο: Waterways). Η πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση και ενίσχυση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος μέσω της προστασίας και ανάδειξης σημαντικών «στοιχείων νερού» στην περιοχή της Μαραθάσας στην Κύπρο και στην περιοχή της Σητείας στην Κρήτη.

Η ανάδειξη του στοιχείου του νερού στην περιοχή Μαραθάσας και της ζωογόνου σημασίας που αυτό έχει για τον άνθρωπο και τη φύση, αποτελεί αναγνώριση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής αυτής, παρέχοντας μοναδικές αναπτυξιακές ευκαιρίες και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και ανάδειξης τους σε γεωτουριστικούς προορισμούς αριστείας. Ως εκ τούτου η πράξη WaterWays, στοχεύει στο να προβάλει την αξία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Μαραθάσας, ενισχύοντας έμμεσα και άμεσα την προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη.

Το παιχνίδι κυνήγι θησαυρού απαιτεί την προηγούμενη εγκατάσταση της εφαρμογής Serious Hunt (NILE Game Lab) για Android η οποία είναι διαθέσιμη στο Google Play Store και στο Apple App Store. Κατά την εγκατάσταση του θα ζητηθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη και η δημιουργία ενός μοναδικού κωδικού πρόσβασης στην εφαρμογή (password).

Σκοπός: Η περιδιάβαση και η γνωριμία με τα στοιχεία του νερού (ιστορικά, θρησκευτικά και φυσικά) στη κοινότητα Καλοπαναγιώτη

Ηλικιακή ομάδα: Άνω των 13 ετών (μικρότερες ηλικίες δύναται να παίξουν με τη συνοδεία ενήλικα)

Βαθμός Δυσκολίας (σε κλίμακα 5): 3,5

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 60 λεπτά

Παιχνίδι 1

Ιστορίες του νερού στην κοιλάδα της Μαραθάσας: Περιδιάβαση και γνωριμία με τα στοιχεία του νερού στη κοινότητα Καλοπαναγιώτη.

Το παρόν ψηφιακό παιχνίδι απευθύνεται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, ως ένα εργαλείο άτυπης μάθησης (εκπαίδευσης) του επισκέπτη στην περιοχή της Μαραθάσας, και ειδικά στον Καλοπαναγιώτη, με το στοιχείο του νερού. Μέσω της αναζήτησης της πληροφορίας ο διαγωνιζόμενος αντλεί πληροφορίες που θα συμβάλουν στην λύση των ερωτημάτων που του εμφανίζονται. Το παιχνίδι περιλαμβάνει στοιχεία γνώσης που αφορούν τη λαογραφία της περιοχής (ιστορικά και θρησκευτικά στοιχεία) και γνωριμία με μοναδικά φυσικά φαινόμενα της περιοχής δράσης.

Σημαντική Πληροφορία για το παιχνίδι: Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση για κάθε ερώτηση.

Παιχνίδι 2

Ιστορίες του νερού στην κοιλάδα της Μαραθάσας: Το νερό ως στοιχείο ανάπτυξης μύθων και οικονομικής ανάπτυξης στη κοινότητα Μουτουλλά.

Το παρόν ψηφιακό παιχνίδι απευθύνεται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, ως ένα εργαλείο άτυπης μάθησης (εκπαίδευσης) του επισκέπτη στην περιοχή της Μαραθάδας, και ειδικά στην κοινότητα του Μουτουλλά. Μέσω τη αναζήτησης της πληροφορίας ο διαγωνιζόμενος αντλεί πληροφορίες που θα συμβάλουν στην λύση των ερωτημάτων που του εμφανίζονται. Το παιχνίδι περιλαμβάνει στοιχεία γνώσης που αφορούν το στοιχείο του νερού, τα λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία της κοινότητας και γνωριμία με μοναδικά φυσικά φαινόμενα της περιοχής δράσης.

Σημαντική Πληροφορία για το παιχνίδι: Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση για κάθε ερώτηση.

Σκοπός: Η περιδιάβαση και η γνωριμία με την αξία του νερού ως στοιχείο ανάπτυξης μύθων, ποιότητας ζωής και εμπορικής δραστηριότητας στην κοινότητα του Μουτουλλά.

Ηλικιακή ομάδα: Άνω των 13 ετών (μικρότερες ηλικίες δύναται να παίξουν με τη συνοδεία ενήλικα)

Βαθμός Δυσκολίας (σε κλίμακα 5): 4

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 45 + 45 λεπτά

Σκοπός: Η περιδιάβαση και η γνωριμία με τους μύθους του νερού στην κοινότητα Τρείς Ελιές

Ηλικιακή ομάδα: Άνω των 13 ετών (μικρότερες ηλικίες δύναται να παίξουν με τη συνοδεία ενήλικα)

Βαθμός Δυσκολίας (σε κλίμακα 5): 3,5

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 90 λεπτά

Παιχνίδι 3

Ιστορίες του νερού στην κοινότητα Τρεις Ελιές

Το παρόν ψηφιακό παιχνίδι απευθύνεται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, ως ένα εργαλείο άτυπης μάθησης (εκπαίδευσης) του επισκέπτη στην κοινότητα Τρεις Ελιές. Η αναζήτηση πληροφορίων και απαντήσεων στις ερωτήσεις του παιχνιδιού, συμβάλλει έτσι ώστε ο διαγωνιζόμενος να αντλήσει τις πληροφορίες και γνώση για την ιστορία και τις παραδόσεις της κοινότητας. Το παιχνίδι περιλαμβάνει στοιχεία γνώσης που αφορούν τη λαογραφία της περιοχής (ιστορικά και θρησκευτικά στοιχεία) και γνωριμία με μοναδικά φυσικά φαινόμενα της περιοχής δράσης. Για το παιχνίδι χρειάζεται εξωστρέφεια, παρατήρηση και επικοινωνία με τους κατοίκους της κοινότητας… αφού ψάχνοντας και ρωτώντας βρίσκεις τη γνώση!

Σημαντική Πληροφορία για το παιχνίδι: Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση για κάθε ερώτηση.